Перегляд для друку
ISSN 2311-6722

“Державне управління: теорія та практика” – наукове фахове видання з відкритим доступом.
Журнал виходить двічі на рік.

Місія журналу: розвиток наукової дискусії з актуальних питань теорії та практики державного будівництва; апробація результатів наукових досліджень.

Цільова аудиторія: науковці, експерти з державного управління, керівники центральних і місцевих органів виконавчої влади, посадові особи місцевого самоврядування, державні службовці та працівники органів місцевого самоврядування, викладачі і здобувачі вищої освіти, усі, хто цікавиться проблемами розбудови держави.

Визначальними критеріями відбору статей є інноваційність, наукова новизна, актуальність та практичне значення.
Журнал дотримується міжнародних стандартів етики публікацій – COPE Code of Conduct, затверджених COPE (Committee on Publication ethics). 

ПОШИРИТИ
КОНТАКТИ
вул. Антона Цедіка, 20, м. Київ, Україна, 03057, тел. +38 (044) 455 69 66
e-mail: evydannia_nadu@ukr.net