Національна академія державного управління
при Президентові України

Умови публікації у науковому фаховому виданні
«Державне управління: теорія та практика» 


  1. З метою перевірки дотримання вимог Міністерства освіти і науки України до оформлення наукової статті вона в обов’язковому порядку проходить процедуру попереднього розгляду.
Стаття та відомості про автора надсилаються на e-mail адресу: evydannia_nadu@ukr.net. Назва файлу з електронною версією статті має обов’язково містити прізвище та ім’я автора (наприклад, Fesenko_K_D.doc.)
  2. Після отримання висновку про відповідність статті загальним вимогам автор особисто подає статтю і супровідні документи відповідальному секретарю редколегії (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 20, к. 215) або поштовим відправленням на цю адресу.
  3. Стаття, яка подається до опублікування, проходить процедуру внутрішнього та зовнішнього рецензування (автор представляє рецензії двох профільних за тематикою статті докторів наук з різних закладів). Підписи рецензентів повинні бути завірені печаткою відповідної установи.
    4. Стаття проходить наукову експертизу, що здійснюється членами редакційної колегії видання. У разі негативного експертного висновку автору може бути повернуто статтю на доопрацювання або відмовлено у публікації статті.
  Основні причини відхилення статей: вузькість проблематики публікацій (локальність, що спричиняє обмеженість охоплення зацікавленої аудиторії); слабкий науково-теоретичний рівень і низька практична цінність статті; нерозгорнуте (неструктуроване) англомовне резюме (Abstract), недостатнє для розуміння змісту статей.
  5. Редакція залишає за собою право на редагування, залишаючи незмінними суть та авторську стилістику.
    6. Терміни прийому статей:
    № 1 – до 30 червня;
    № 2 – до 30 грудня.


Список супроводжувальних документів:


- заява автора (співавторів); 
- відомості про автора (співавторів).
Увага! Пункти 1-5 мають бути подані українською, російською та англійською мовами;
- фотокартка автора надсилається окремим файлом (у форматі зображення .jpg, гарної якості, можна неформальну, обсягом не менш як 800 Кб, розміром 10х12 см);
- витяг із протоколу засідання кафедри навчального закладу (вченої ради, науково-методичної ради організації, установи) про рекомендацію статті до друку;
- рецензії на статтю двох профільних за тематикою статті докторів наук з різних закладів (організацій чи установ);
- копія квитанції про оплату від авторів статей, які не працюють і не навчаються в системі НАДУ при Президентові України.