Національна академія державного управління
при Президентові України

 

Склад редакційної колегії 
електронного видання “Державне управління: теорія та практика”

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий ступінь, вчене звання

Голова редколегії

1.

Білинська

Марина Миколаївна

д.держ.упр., професор,

заслужений працівник освіти України

Заступники голови редколегії

2.

Голубь

Валерія Володимирівна

д.держ.упр., професор

 

3.

Колтун

Вікторія Семенівна

д.держ.упр., доцент

 

Відповідальний секретар редколегії

4.

Наместнік

Вікторія Василівна

к.держ.упр.

 

Члени редколегії

5.

Андрійко

Ольга Федорівна

д.ю.н., професор,

заслужений юрист України

6.

Вакуленко

Володимир Миколайович

к.держ.упр., доцент,

заслужений працівник освіти України

7.

Васюк

Наталія Олегівна

к.держ.упр.

8.

Воронько

Людмила Олександрівна

к.держ.упр., доцент

9.

Кравченко

Мілена Вячеславівна

д.держ.упр., професор

10.

Ларіна

Наталія Борисівна

к.пед.н., доцент,

заслужений працівник освіти України

11.

Луговий

Володимир Іларіонович

д.пед.н., професор,

академік НАПН України

12.

Мельник

Юрій Віталійович

к.ю.н.

13.

Москаленко

Світлана Олексіївна

к.держ.упр.

14.

Олійник

Наталія Іванівна

д.держ.упр., доцент

15.

Плахотнюк

Наталя Григорівна

к.ю.н., доцент

16.

Пухкал

Олександр Григорович

д.держ.упр., професор

17.

Рингач

Наталія Олександрівна

д.держ.упр., с.н.с.

18.

Романюк

Сергій Андрійович

д.е.н., професор,

заслужений економіст України

19.

Сороко

Володимир Миколайович

к.т.н., доцент,

заслужений працівник освіти України

20.

Степанов

Віктор Юрійович

д.держ.упр.

21.

Стеценко

Семен Григорович

д.ю.н., професор,

заслужений юрист України,

член-кореспондент Національної академії правових наук

22.

Цедік

Марія Герасимівна

к.держ.упр.

23.

Алшанов

Рахман Алшанович

д.е.н., професор,

президент Асоціації вузів Казахстану

(Алмати, Республіка Казахстан)

24.

Горелік Олександр

директор Програми масових комунікацій Коледжу Бенедикт, віце-президент Асоціації викладачів в галузі медіа Південної Кароліни (США)

25.

Ханін В. (Зеев)

головний науковий співробітник Міністерства алії і абсорбції Держави Ізраїль, старший лектор кафедри політичних досліджень Університету Бар-Ілан, професор відділення політичних досліджень і Близького Сходу Університету Аріель в Самарії

(Держава Ізраїль)

26.

Студін Ірвін

PhD (політологія),

головний редактор журналу Global Brief (Торонто, Канада)

27.

Гараканідзе Зураб

PhD (економіка),

керівник апарату Міністерства продовольства та екології (Грузія)