Національна академія державного управління
при Президентові України

 

Випуск № 2 за 2016 рік

З М І С Т
Філософія, методологія,
теорія та історія державного управління

Приходченко Л. Л. Система публічного управління України: механізми горизонтальної взаємодії
Сєров О. В. Аналіз термінологічного забезпечення категорійно-понятійного апарату в галузі знань “Публічне управління й адміністрування”

Технології державного управління

Ященко Т. М. Оперативне планування як частина стратегічного планування

Соціальна й економічна політика

Трощинський В. П., Кравченко М. В., Петроє О. М., Ярош Н. П. Соціальна і гуманітарна політика в Україні в умовах сучасних викликів
Дяченко С. А., Фетіщенко Є. М. Підвищення прозорості процесу планування Державного бюджету України

Галузеве управління

Дутчак Г. О. Від історії до пам’яті: шляхи співробітництва і партнерства

Державна служба

Линдюк О. А. Стратегічні пріоритети модернізації державної служби України в умовах глобалізації

Регіональне управління та місцеве самоврядування

Чикаренко І. А. Інноваційний розвиток територіальних громад як основа становлення економіки знань та інформаційного суспільства
Горблюк С. А. Стан та напрями формування регіональної інноваційної системи Житомирської області: управлінський аспект

Політичніта правовіаспекти державного управління

Дакал А. В. Реформування системи інституціонального догляду та виховання дітей у контексті захисту їх прав
Котелевець Д. М. Механізм законодавчого забезпечення експертизи проектів національної програми інформатизації