Національна академія державного управління
при Президентові України

Випуск № 2 за 2015 рік

ЗМІСТ
Філософія, методологія,
теорія та історія державного управління

Литвинова Л.В., Збираник Ю.В. Теоретичні аспекти розвитку комунікації у органах публічної влади в Україні
Герасименко Н. М. Зарубіжний досвід у сфері обміну податковою інформацією: останні тенденції та напрями
Технології державного управління
Решетнік В. М., Донських М. П. Деякі аспекти організації цивільного захисту на суб’єктах господарювання
Баранов Р. О. Протидія легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму з використанням віртуальних валют
Соціальна й економічна політика
Баранов С. О. Шляхи підвищення конструктивного впливу держави на згортання тіньової економіки
Галузеве управління
Bilynska M. M., Kulginskiy E. A. Health services in a decentralized public administration: Poland expirience for Ukraine
Регіональне управління та місцеве самоврядування
Шаров Ю.П. Укрупнення територіальних громад та їх співробітництво: виклики для стратегічного планування
Політичні та правові аспекти державного управління
Курганевич В. І. Правові засади регулювання суспільно-масових явищ у контексті забезпечення національної безпеки України