Національна академія державного управління
при Президентові України

Випуск № 1 за 2016 рік

ЗМІСТ
Філософія, методологія,
теорія та історія державного управління

Воронько Л.О. Українське державотворення в добу Гетьманату 1918 року: роль та значущість діяльності П.Скоропадського
Бунчук М.М. Проблеми страхування ризиків тероризму в процесі аналізу антитерористичної політики України
Андреєв С.О. Методологічні підходи до дослідження інституціональних засад розвитку державних систем цивільного захисту
Технології державного управління
Сніцаренко П.М., Саричев Ю.О. Роль та місце інформаційного забезпечення в системі державного управління
Семенець-Орлова І.А. Публічне управління освітніми змінами: прозорість, відкритисть, колегіальність (на прикладі сучасної Великобританії)
Соціальна й економічна політика
Червінська Л.П. Проблеми збагачення змісту праці в контексті інноваційної діяльності
Василига Н.А. Сутність і функції домогосподарства як суб’єкта ринкових відносин
Галузеве управління
Весельська М.В. Зміна структури професійної діяльності державних службовців у сфері освіти в контексті європейського вектору України
Гайдаш Д.С. Фармацевтичний ринок Республіки Польща
Кульгінський Є.А. Проблеми та шляхи застосування принципу здоров’я у всіх державних політиках в країнах з низьким рівнем доходів
Регіональне управління та місцеве самоврядування
Нижник О.М. Стратегічний регіональний розвиток: концептуалізація поняття
Овчар Н.П. Формування механізму державного регулювання розвитку реального сектору економіки регіону
Сизон В.Г. Освітні потреби депутатів сільських рад
Політичні та правові аспекти державного управління
Рингач Н.О., Лукіна Т.О. Освіта як детермінанта здоров’я у політиці України: орієнтири на шляху досягнення цілей сталого розвитку у світлі Мінської Декларації
Худошина О. В. Правові аспекти державного регулювання ліцензування професійної діяльності медичних працівників