1 2 3 4 5
Перегляд для друку
Засновник видання – Національна академія державного управління при Президентові України, головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Перший в Україні електронний науковий фаховий журнал “Державне управління: теорія та практика” згідно з постановою президії Вищої атестаційної комісії України від 8 червня 2005 р. № 3-05/5 внесено до Переліку електронних наукових фахових видань з державного управління.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 16 травня 2016 р. №515 електронне періодичне видання Національної академії “Державне управління: теорія та практика” включено до Переліку наукових фахових видань України.

 

Журнал має такі тематичні рубрики:

· філософія, методологія, теорія та історія державного управління;

· технології державного управління;

· соціальна й економічна політика;

· політичні та правові аспекти державного управління;

· галузеве управління;

· державна служба;

· регіональне управління та місцеве самоврядування.

ПОШИРИТИ
КОНТАКТИ
вул. Антона Цедіка, 20, м. Київ, Україна, 03057, тел. +38 (044) 455 69 66
e-mail: evydannia_nadu@ukr.net